Checklist Emigratie/Detachering

Checklist Emigratie/Detachering

Ondanks het feit dat men vaak slechts enkele kilometers verhuist en in dezelfde sociale kringen in Nederland blijft verkeren, is er sprake van emigratie. Maar ook als men maar tijdelijk in Duitsland gaat wonen en werken, moeten dingen geregeld worden. Ook hiervoor biedt deze checklist een handleiding.

Steeds meer Nederlanders kopen een huis in Duitsland maar blijven werken in Nederland. Bij emigratie komen meer zaken aan de orde dan in eerste instantie vaak gedacht wordt. Wij beginnen in deze nieuwsbrief met de volgende punten: formaliteiten, opzeggingen en adreswijzigingen en zullen de lijst in de volgende nieuwsbrieven successievelijk uitbreiden.

FORMALITEITEN

 

!            Uitschrijving(sbewijs) bevolkingsregister (in Nederland gele
             kaart 1 tot 5 dagen voor verhuizing
!            Uittreksel geboorteregister
!            Aanvraag en/of verlenging reisdocumenten zoals paspoort en
             (internationaal) rijbewijs
!            Aanvang maken met formaliteiten voor het andere land, zoals
             visum, werk- en verblijfsvergunning (laat vast een aantal
             pasfoto´s maken)
!            Arbeidsovereenkomst met of werkgeversverklaring van uw
             toekomstige werkgever
!            Diploma´s en getuigschriften met gewaarmerkte vertalingen
!            Testament opstellen of wijzigen in verband met buitenlandse
             fiscale en erfrechtelijke gevolgen
!            Medische keuring, gezondheidsverklaring, (tijdig) inenten en
             inentingsboekje
!            Brief huisarts met medische gegevens (vertaald in de taal van
             het bestemmingsland of tenminste in het Engels)
!            Inentingsverplichtingen buitenland en quarantaine huisdieren
             (tijdige actie is vereist)
!            Reisdocumenten (tickets etc.) regelen

OPZEGGINGEN/AANMELDINGEN EN ADRESWIJZIGINGEN

!           Invullen verhuisbericht postkantoor in verband met automatische
            doorzending post naar postadres
!            Versturen adreswijzigingen privé- en zakenrelaties (inclusief
             fiscus, verzekeringen, belastingadviseur, bank, pensioenfonds etc.)
!            Inlichten van huis- en tandarts, specialisten en
             ziektekostenverzekeraar
!            Opzeggen/aanmelden lidmaatschappen (ANWB, clubs, verenigingen, 
             vakbond, kerkgenootschap etc.): ook voor kinderen
!            Opzeggen/vinden huishoudelijke hulp, kinderoppas etc.

OPZEGGINGEN/AANMELDINGEN EN ADRESWIJZIGINGEN (VEVOLG)

!            Opzeggen/aangaan onderhoudsabonnementen (cv, geiser, combiketel,
             schoorsteenveger, glazenwasser etc.)
!            Opzeggen/aansluiten gas, elektriciteit, water, kabeltelevisie
!            Afsluiten telefoon (na verhuisdag) dan wel aansluiten telefoon
!            Opzeggen/nemen abonnement op krant, tijdschriften, etc.
!            Opzeggen/lid worden bibliotheek
!            Opzeggen/aanmelden (taal)curcussen, abonnementen op
             vakliteratuur
!            Opzeggen kijk- en luistergeld
!            Opzeggen/openen postbusnummer (zie volgende Juridische   
             Nieuwsbrief)
!            Opzeggen/openen bankrekeningen (zie volgende Juridische 
             Nieuwsbrief)

wordt vervolgd in de volgende Juridische Nieuwsbrief Duitsland