Belasting op biobrandstof stijgt

Belasting op biobrandstof stijgt

De belasting op biodiesel stijgt van 9 naar 15 cent, die op plantenolie van 2 naar
10 cent. In plaats van een fiscale begunstiging van biobrandstof ziet de bondsregering meer in de verplichte bijmenging van biobrandstof in benzine en diesel. Tot 2010 moet dit aandeel van vijf naar tien procent, tot 2020 naar 20 procent stijgen.