Alimentatie begunstigt kinderen

Alimentatie begunstigt kinderen

Het welzijn van kinderen staat voortaan centraal na een scheiding van ouders. Hierbij speelt geen rol of het gaat om kinderen uit een wettige dan wel onwettige verbintenis. Minderjarige kinderen komen volgens de nieuwe alimentatieregeling op de eerste plaats, pas daarna tellen de aanspraken van de gescheiden of actuele partner. Dit is van belang als het geld van de onderhoudplichtige niet toereikend is om aan alle aanspraken te voldoen. Onderhoud voor de ex-partner  geldt niet meer automatisch levenslang. Ook is het bedrag niet meer alleen aan de levensstandaard ten tijde van het huwelijk/samenzijn gekoppeld, maar ook aan de duur van de verbintenis.