Public Private Partnership (PPP) kan ook grensoverschrijdend

Public Private Partnership (PPP) kan ook grensoverschrijdend

Regelmatig zijn wij voor Nederlandse opdrachtgevers betrokken bij projecten waarin de Duitse overheid samenwerkt met een particulier bedrijf. Zij het dat het gaat om de ombouw van een voormalig militair terrein tot burgerlijke bestemming, zij het dat het gaat om het opzetten van grootschalige projecten zoals woonwijken of bungalowparken.

Steeds weer valt op dat de problemen niet zo zeer te vinden zijn in de (soms ingewikkelde maar oplosbare) juridische sfeer. Veelmeer bestaat er blijkbaar een verschil in perceptie hoe men met Duitse ambtenaren moet omgaan. Ook de opbouw en bevoegdheden van Duitse overheidsinstanties zijn voor veel Nederlanders onbekend terrein.

In dit soort situaties is het goed om een raadsman te hebben die zowel de Duitse alsook de Nederlandse (ambtelijke) cultuur begrijpt.

Meer weten over Public Private Partnership? Neemt u dan contact op met de heer F.B. Heinzel van ons kantoor. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.

NB: Onder andere de volgende verkeersprojecten zullen voor het eerst via PPP worden gerealiseerd: A1/A4 Dueren-Koeln; A1 Buchholz Bremer Kreuz; A5 Baden-Baden – Offenburg.

Tot het jaar 2009 zullen voor ca. zes miljard aan opdrachten voor het bouwen van scholen, ziekenhuizen etc. via PPP worden aanbesteed.