Export naar Duitsland daalt met 9,7% in de eerste drie maanden 2002

“http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd”>

Export naar Duitsland daalt met 9,7% in de eerste drie maanden 2002

De waarde van de Nederlandse export naar Duitsland is in de periode januari tot maart 2002 gedaald van 16,4 mld Euro in 2001 naar 14,8 mld Euro. Een daling van 1600 miljoen Euro! in drie maanden.
Om de dimensie te verduidelijken: de export naar de Verenigde Staten bedroeg in dezelfde periode in totaal 2,7 mld Euro.

Voor het geval de daling structureel blijkt te zijn zal Nederland dit jaar in totaal 6 mld Euro minder naar Duitsland exporteren dan in 2001. Zet dit getal eens af tegen de volgende cijfers:

Handel naar landen(groepen) volgens SITC-indeling

Export Nederland naar landen in 2001   Onderwerpen

Uitvoerwaarde

 

SITC Landen Perioden

1 000 Euro

Totaal goederen Totaal landen (groepen) 2001 januari-december

241 261 821

  008 Denemarken 2001 januari-december

3 458 081

  009 Griekenland 2001 januari-december

2 078 104

  010 Portugal 2001 januari-december

1 954 029

  011 Spanje 2001 januari-december

8 495 684

  028 Noorwegen 2001 januari-december

1 881 614

  030 Zweden 2001 januari-december

4 901 571

  032 Finland 2001 januari-december

2 371 391

  038 Oostenrijk 2001 januari-december

3 760 709

  039 Zwitserland 2001 januari-december

3 895 576

  052 Turkije 2001 januari-december

1 415 535

De daling heeft in bijna alle secotren plaats gevonden:

Handel naar landen(groepen) volgens SITC-indeling

Uitvoerwaarde 1 000 Euro

Perioden

Totaal Goederen

Voeding en levende dieren

Dranken en tabak

Grondstoffen, oneetbaar, beh. brandst

Minerale brandstoffen, smeermid e.d.

Dierlijke/plant-aardige oliën/vetten

Totaal

Jan-Maart 01

16381892

2101506

82683

1104970

3091457

85512

Jan-maart 02

14796593

2117512

85841

1052212

2327451

97463

 

90,32

100,76

103,82

95,23

75,29

113,98

Verschil

-9,68

0,76

3,82

-4,77

-24,71

13,98

             

Perioden

Totaal Goederen

Chemische producten

Fabrikaten, ingedeeld naar grondstof

Machines en vervoermaterieel

Diverse gefabriceerde goederen

Niet afzonderlijk genoemde goederen

Totaal

Jan-Maart 01

16381892

1901610

1785536

4599944

1582570

46104

Jan-maart 02

14796593

1821964

1603356

4177946

1447183

65665

 

90,32

95,81

89,80

90,83

91,45

142,43

Verschil

-9,68

-4,19

-10,20

-9,17

-8,55

42,43