Illegale werknemers

Illegale werknemers

Douane en Arbeitsämter hebben in 2001 in totaal 109.000 personen op de werkvloer gecontroleerd. Ook vond bij 18.500 werkgevers een controle van de bedrijfsgegevens plaats.

In 17.00 gevallen werd geconstateerd dat er sprake was van belastingfraude, bedrog en het niet afdragen van sociale lasten. De schade voor de fiscus en de sociale verzekeringen liep op tot een bedrag van 180 mln Euro. 2.800 personen werden vastgezet en er werden gevangenisstraffen van in totaal 200 jaar opgelegd.

In dit verband willen wij er nogmaals op wijzen dat het inlenen van werknemers ook voor de inlener in Duitsland met grote gevaren verbonden kan zijn. Controleer altijd of het uitlenende bedrijf in bezit van een “Arbeitnehmer-Überlassungsgenehmigung” is.

Voor degene onder de lezers die zelf werknemers naar Duitsland “detacheren”, zijn er nog eens op geattendeerd dat ook zij over een Duitse “Genehmigung” moeten beschikken.

Heeft u vragen omtrent dit onderwerp dan kunt u contact opnemen met de specialisten van ons kantoor.