Zonder stikker kom je als automobilist straks de Duitse milieuzones niet meer in

Zonder stikker kom je als automobilist straks de Duitse milieuzones niet meer in

Vanaf 1 maart 2007 is de nieuwe Duitse regeling omtrent het kenmerken van voertuigen van kracht. Middels een stikker wordt duidelijk gemaakt tot welke milieuclassificatie een voertuig behoort. De regeling geldt voor personenauto´s, bussen en vrachtwagens in nog nader te definiëren Umweltzonen.

Afhankelijk van de classificatie zal de overheid bepalen wie in de toekomst in een bepaalde zone mag rijden als in verband met de ultrafijne stofproblematiek beperkingen aan het verkeer zullen worden opgelegd.

Wij kennen drie kleuren te weten rood, geel en groen. De kleur die uw voertuig kan verkrijgen is afhankelijk van Euro Norm aan die het voldoet.

  • Rood voor Euro 2 en Euro II;
  • Geel voor Euro 3 en Euro III en
  • Groen voor Euro 4 en Euro IV alsmede auto´ s met geregelde katalysator.

Er zijn ook voertuigen die geen stikker zullen krijgen, namelijk auto´s zonder katalysator en dieselvoertuigen die onder euro 1 (Euro I) vallen.

De bepalingen gelden ook voor buitenlandse voertuigen en daarmede ook voor u. Het is echter maar de vraag wanneer de eerste Duitse milieuzones worden ingesteld.

Wilt u reeds nu een stikker bemachtigen dan is het zaak een Duitse instantie op te zoeken die APK keuringen mag verrichten.

Meer weten over verkeers- en transportrecht? Neemt u dan contact op met de heer L. Wemmers van ons kantoor. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.