Merkenrecht: wat is het voordeel van een geregistreerd merk?

Merkenrecht: wat is het voordeel van een geregistreerd merk?

De bescherming van het intellectuele eigendom wordt steeds belangrijker in een wereld waarin de zakelijke grenzen vervagen. Het is derhalve zaak zijn positie in deze wereld duidelijk te bepalen en af te bakenen. De registratie van een merk is een van de meest geschikte middelen om dit doel te bereiken.

Met de inschrijving van het merk in het (Duitse) merkenregister ontstaat namelijk een exclusief recht voor de eigenaar van het merk om deze in Duitsland te voeren. Maakt een derde inbreuk op het merk dan geeft het ingeschreven merk recht op schadevergoeding en de mogelijk de derde te dwingen met het gebruik van het merk te stoppen.

De mogelijkheid bestaat echter dat in het vervolg van de inschrijving een derde beweert oude rechten te hebben, tegen de inschrijving verweer aantekent en het net ingeschreven merkenrecht weer wordt geroyeerd.

Meer weten over het recht van merken, modellen en patenten in Duitsland? Neemt u dan contact op met de heer H. Kloenne. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.