Zegt een Duitse curator: die Zahlung der Bestellung ist sichergestellt dan betekent dit niet dat de rekening ook (altijd) betaald wordt.

Zegt een Duitse curator: “die Zahlung der Bestellung ist sichergestellt” dan betekent dit niet dat de rekening ook (altijd) betaald wordt.

Casus:

Een bedrijf belandt in een faillissementssituatie. De curator wil dat er nog verder wordt geleverd en verklaart tegenover de leverancier: “die Zahlung der Bestellung ist sichergestellt en ondertekent met “(vorlaeufiger) Insolvenzverwalter”.

Door deze verklaring neemt de curator geen enkele eigen aansprakelijkheid. Hij handelt namelijk namens de boedel. Zijn verklaring strekt – tegen de letterlijke uitleg in – niet verder dan dat op het moment van bevestiging, de boedel de levering volgens de liquiditeitsberekening van de curator (in de toekomst) zal kunnen betalen. Loopt deze berekening in het honderd, bijvoorbeeld omdat de curator zelf een vordering niet kan innen waarop hij had gerekend, dan heeft de leverancier pech gehad.

Slechts als de curator uitdrukkelijk een eigen verplichting is aangegaan, kan dit tot aansprakelijkheid van de curator leiden. Hetzelfde geldt wanneer hij een bestelling plaatst, terwijl hij weet (of moet weten) dat hij later niet kan betalen (hetgeen los van exceptionele gevallen voor het moment van de wilsverklaring moeilijk of niet te bewijzen zal zijn).

Meer weten over faillissementsrecht in Duitsland? Neemt u dan contact op met de heer L. Wemmers. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.