Handelsagenten: provisie na beëindiging van de overeenkomst

Handelsagenten: provisie na beëindiging van de overeenkomst

Is de liefde eenmaal over tussen agent en principaal, dan heeft de laatste over het algemeen weinig zin meer om nog iets te betalen. De wet ziet dit echter anders.

Na beëindiging van de overeenkomst heeft de agent recht op provisie over alle vóór de beëindiging tot stand gebrachte transacties.

Wordt een contract pas na beëindiging van de agentuurovereenkomst tussen de (toenmalige) principaal en een klant afgesloten, dan kan ook in deze situatie de agent recht op provisie hebben.

Voorwaarde is echter dat de agent nog aan de totstandkoming van de transactie heeft meegewerkt en de totstandkoming overwegend berust op zijn activiteiten. Dit zal vaak moeilijk te bewijzen zijn. Een goede documentatie van alle handelingen (zowel door de principaal als door de agent) zal hier de doorslag geven.

Meer weten over het recht van handelsagenten in Duitsland? Neemt u dan contact op met mevrouw G. Surmann. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.