Public Private Partnership: de beloften van een burgemeester

Public Private Partnership: de beloften van een burgemeester

Samenwerking met de Duitse overheid kent zo z´n valkuilen. Een Nederlandse investeerder toont belangstelling voor een project. Hij is bij de Duitse ambtenaren van harte welkom en wordt met alle egards ontvangen. Het project wordt besproken en alle medewerking wordt toegezegd.

De zaken worden concreter en de burgemeester gaat zich ermee bemoeien. Immers, wij kennen in Duitsland (veelal) een gekozen burgemeester en die moet bij zijn burgers punten scoren wil hij/zij worden herkozen. De druk om te presteren is groot en een mondelinge toezegging snel gedaan. Een vergunning hier, geen kosten voor ontsluiting daar, regelingen met de toezichthoudende instanties geen probleem (er zit een oude (partij) vriend bij de Kreis of Bezirksregierung die al informeel toestemming heeft gesignaleerd).

Menig Nederlandse investeerder vindt de toezeggingen meer dan genoeg en tast in de geldbuidel. Zijn de eerste investeringen gedaan komt de aap uit mouw. De hogere instanties maar ook de eigen ambtenaren van de burgemeester tonen plotseling hun eigen wil en het ooit zo gemakkelijke project wordt (politiek) steeds ingewikkelder.

De vraag is of een schriftelijke toezegging van de burgemeester meer waarde zou hebben dan zijn mondelinge belofte. Het antwoord is nogal ambigu. Als het gaat om een Geschaeft der laufenden Verwaltung kan de burgemeester (schriftelijke) toezeggingen doen en is hij hieraan gebonden. Gaat de toezegging echter de bevoegdheid van de burgemeester m.b.t. dagelijks bestuur te buiten moet de gemeenteraad zijn toestemming geven om de zaak rond te maken. In dit soort gevallen zal de burgemeester geen (schriftelijke) toezegging doen zonder toestemming van de raad.

Maar zelfs als de gemeenteraad toestemming verleend kan de Kreis of de Bezirksregierung de zaak alsnog tegen houden. (Informele) Afstemming met deze instanties kan dus noodzakelijk zijn.

NB: PPP is een spel met veel partijen, die niet noodzakelijkerwijs alle kaarten open op tafel leggen. Belangrijk is in elk geval te weten wie welke beslissingsbevoegdheid heeft. Ook moet je vaak vertrouwen hebben in uitspraken die je niet geheel kunt inschatten. Of iemand een “echte” partner is of niet, blijkt vaak pas in de loop van de aangelegenheid. Het is dus noodzakelijk een inschatting over de personen te maken waarmee je zaken doet. Dit zijn over het algemeen (politiek) ervaren Duitse ambtenaren die voor een buitenlander vaak niet te doorgronden zijn. Zij hebben hun eigen taalgebruik en geven vaak aanwijzingen tussen de regels door zonder te beseffen dat deze u als Nederlander (ook al spreekt u het Duits nog zo goed) vaak zullen ontgaan.

Meer weten over Publik Private Partnership? Neemt u dan contact op met de heer F.B. Heinzel van ons kantoor. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0. Naast zijn beroep als advocaat is hij lid van de Kreistag de Euregioraad, oud president-commissaris van de Kreis Klever Abfallwirtschaftsgesellschaft, president-commissaris van de Nahverkehrzwecksverband Niederrhein en voorzitter van de Nederlands-Duitse Businessclub Kleve.