Creditmanagement en incasso in Duitsland III. Hoeveel krediet krijgt uw Duitse afnemer?

Creditmanagement en incasso in Duitsland III. Hoeveel krediet krijgt uw Duitse afnemer?

In de vorige aflevering hebben wij de grondbeginselen van het opbouwen van een kredietlimiet geschetst. Nu rijst de vraag hoe de hoogte vast te stellen is.

De bepaling van de hoogte van een leverancierskrediet vergt een samenspel tussen verkoop en creditmanagement. In eerste instantie moet de verkoopafdeling bij nieuwe klanten een analyse van het toekomstige transactievolume opstellen. Wat zijn de zakelijke potenties van de nieuwe klant; bent u (in de toekomst) de enige leverancier voor een bepaald product of staat u in concurrentie met andere leveranciers. Wat is het maximale afnamevolume van de klant?; welke betalingscondities zijn besproken?; etc. Op deze manier berekent de afdeling verkoop het benodigde volume van het leverancierskrediet. Hetzelfde geldt uiteraard voor bestaande klanten, die wensen dat u de leveringsomvang vergroot.

Nadat het maximale (door de verkoopafdeling) gewenste kredietvolume is berekend, is het aan de creditmanager te beoordelen of de klant in deze omvang ook ‘goed voor z´n geld is’. Om dit te kunnen beoordelen zal de creditmanager een onderzoek naar de kredietwaardigheid van de klant uitvoeren. Welke hulpmiddelen hiervoor in Duitsland beschikbaar zijn, zullen wij in de volgende Juridische Nieuwsbrief Duitsland toelichten.