Registratie van een merk in Duitsland (vervolg)

Registratie van een merk in Duitsland (vervolg)

In de vorige uitgave zijn wij ingegaan op de mogelijkheid bezwaar aan te tekenen als het BPMA de inschrijving weigert. Heden de inschrijving in het register, als aan alle vereisten is voldaan.

Indien aan alle formele vereisten is voldaan en er geen sprake is van “absolute gronden” en vooral de leges zijn betaald, wordt het merk in het register ingeschreven. Daarna wordt de registratie in het Markenblatt gepubliceerd.

De eigenaar van het merk ontvangt een oorkonde over de inschrijving en bevestiging omtrent de overige in het register ingeschreven gegevens.

Wordt vervolgd

Meer weten over het recht van merken, modellen en patenten in Duitsland? Neemt u dan contact op met de heer H. Klönne. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.