Zomaar even in Duitsland werken…dat kan niet!!! -deel II- (Minister Eichel kondigt nog strengere controles aan)

Zomaar even in Duitsland werken…dat kan niet!!! -deel II- (Minister Eichel kondigt nog strengere controles aan)

Buitenlandse bedrijven die middels (eigen) medewerkers (bouwgerelateerde) werkzaamheden in Duitsland willen uitvoeren, moeten aan de bepalingen van het Arbeitnehmer-Entsendegesetz voldoen. Deze wet is gebaseerd op de EU-detacheringsrichtlijn en verklaart enkele Duitse CAO-bepalingen ook voor buitenlandse bedrijven voor algemeen verbindend. Minister Eichel heeft kort geleden een verscherping aangekondigd van de controles op de naleving van deze bepalingen.

Het formulier

Terug naar het aanmeldingsformulier en de ogenschijnlijk onschuldige vragen. In eerste instantie dient u te kennen te geven wie u (als bedrijf) bent en wat uw land van herkomst is. Geen geheim en geen probleem dus.

Ook de tweede vraag is ogenschijnlijk onschuldig. U moet melden wanneer u met de werkzaamheden begint, hoe lang deze duren en u wordt verzocht de ingezette werknemers middels een lijst te benoemen.

Een aantal valkuilen liggen op uw weg:

a) Doet u de melding als het werk volgens uw eigen zeggen reeds begonnen is, dan heeft u niet voor begin van de werkzaamheden gemeld maar daarna. Te laat dus, en een boete is het gevolg. Omdat het hier gaat om een formele fout is de boete beperkt tot € 25.000,00 per foutieve melding.

b) U moet de werknemers melden en wel met naam, voornaam en geboortedatum. Geen probleem denkt u en meldt J. Jansen, geboren 20.12.1960. Een boete (zie boven) is het logische gevolg van deze foutieve melding, want u medewerker heet Johannes en niet J. ( De geboortedatum is trouwens belangrijk voor het computerprogramma om zodoende een onderscheid te kunnen maken tussen de overige Johannessen Jansen van deze wereld en dat is uit fiscaal oogpunt belangrijk, zoals u later zult zien).

c) De vraag naar de duur van de werkzaamheden lijkt op het eerste gezicht niet problematisch. Immers, de Duitse instanties zullen wel moeten weten hoe lang je in Duitsland aan te treffen bent, om bijvoorbeeld via controles te kunnen bekijken of u aan de vier voorwaarden uit de cao voldoet.

Dat was in beginsel wellicht ook de enige bedoeling. Inmiddels heeft deze informatie ook nog heel andere consequenties. Wat is er gebeurd? Welnu, alle informatie die u aan de Finanzkontrolle Schwarzarbeit aanlevert, wordt naar verschillende organisaties doorgezonden. In eerste instantie moet u weten dat de Finanzkontrolle een onderdeel van de douane en daarmede ook van de fiscus is. Logisch, dat de fiscus de informatie nauwlettend bekijkt. Immers u of uw werknemer(s) zou wellicht belastingplichtig in Duitsland kunnen zijn. Voor een tweede keer komt hier dus de fiscaliteit om de hoek en zoals gezegd zullen wij later hierop ingaan.

Wordt vervolgd in de volgende Juridische Nieuwsbrief Duitsland. Voor het eerste deel zie onze nieuwsbrief maart 2005.

Meer weten over het uitvoeren van werkzaamheden in Duitsland? Neemt u dan contact op met de specialisten van ons kantoor. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.