Aansprakelijkheid van de directeur in Duitsland

Aansprakelijkheid van de directeur in Duitsland

Als directeur van een Duitse GmbH heeft u rechten en plichten. Tot uw plicht behoort ook de organisatie van het bedrijf. Zitten de juiste mensen op de juiste plek en voeren zij hun werkzaamheden correct uit. Vooral m.b.t. de veiligheidsvoorschriften is het voor de directeur niet voldoende om te memoreren dat er ergens in het bedrijfsgebouw een boekje met de regels ligt. Veelmeer moet de directeur regelmatig instructies geven en controleren of de voorschriften ook daadwerkelijk worden opgevolgd.

Toch kan er altijd iets mis gaan. Op dat moment wordt van de directeur verwacht dat hij zijn inspanningen omtrent een goede organisatie van het bedrijf kan aantonen. Heeft u niets op schrift, dan wordt dit lastig. Het is dus zaak de organisatie van het bedrijf en de controle op de naleving van wettelijke bepalingen schriftelijk te documenteren.

Meer weten over vennootschapsrecht? Neemt u dan contact op met de specialisten van ons kantoor. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.