Korting vakantiegeld kan niet zo maar

Korting vakantiegeld kan niet zo maar

Zoals u weet kennen wij in Duitsland geen wettelijk verplichte betaling van vakantiegeld. Het is wel gebruikelijk een regeling omtrent vakantiegeld in de arbeidsovereenkomst op te nemen. Meestal zal een half of geheel maandsalaris worden afgesproken.

Wat is echter als de werkgever op het vakantiegeld wil bezuinigen?

De mogelijkheden van de werkgever hangen af van de formulering van de clausule in de overeenkomst.

Is het vakantiegeld vast bestanddeel van het salaris (bijv. als dertiende maand), dan kan deze afspraak niet eenzijdig worden gewijzigd en heeft de werkgever niet het recht de betaling te weigeren of te reduceren. De eenzijdige wijziging leidt tot een ontoelaatbare gedeeltelijke opzegging van de arbeidsovereenkomst. Wel bestaat de mogelijkheid een Aenderungsvertrag af te sluiten. Daarin moet de werknemer echter toestemmen.

Echter, zal men meestal reeds bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst een Freiwilligkeitsvorbehalt, een Widerrufsvorbehalt of een Teilbefristung overeenkomen om zodoende de “eeuwige duur” van de betalingsverplichting te voorkomen.

Meer weten over Duits arbeidsrecht? Neemt u dan contact op met mevrouw G. Surmann of mevrouw A. Romijnders. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.