2 miljoen minder werklozen in drie jaar!!!

2 miljoen minder werklozen in drie jaar!!!
(een must voor iedereen met personeel in Duitsland)

De Hartz-commissie (ingesteld na het gesjoemel met de statistieken over bemiddelde werklozen bij de Bundesanstalt für Arbeit) heeft een veertiental voorstellen gedaan om de werkloosheid in Duitsland binnen korte termijn met 50% te reduceren. De (huidige) regering heeft aangekondigd de voorstellen zo snel als mogelijk te willen overnemen en de nodige wetswijzigingen door te voeren. Lees en huiver!

1) Job-Center
De arbeidsbureaus worden centrale aanlooppunten voor iedereen die werk zoekt. Zij worden ook verantwoordelijk voor mensen met een sociale uitkering (Sozialhilfe-Empfänger).

2) Quick-Vermittlung
Werklozen moeten zich in de toekomst onmiddellijk na ontvangst van de Kündigung bij het Arbeitsamt melden om zodoende de duur van de werkloosheid te verkorten. Wie zich niet onmiddellijk meldt moet met boetes t.h.v. zeven tot vijftig Euro per “vertragingsdag” rekening houden.

3) Zumutbarkeitsregelungen (passende arbeid)
Weigert een werkloze een aangeboden baan, dan moet hij in de toekomst bewijzen!!! dat de aangeboden baan voor hem unzumutbar was. (er is blijkbaar een cultuurverschil tussen Duitsland en Nederland m.b.t. Unzumutbarkeit, ik heb geen synoniem in de Nederlandse taal kunnen vinden).

4) Ausbildungs- und Qualifizierungsoffensiven
Voor jeugdige werklozen, vooral in structureel zwakke gebieden worden deze Offensiven opgezet. Gefinancierd worden zij door regionale of lokale stichtingen.

5) Bridge-Systeem
Werklozen vanaf 55 jaar en ouder kunnen afstand doen van de begeleiding door het Arbeitsamt zonder dat zij financiële nadelen zullen hebben.

6) Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe
In plaats van de huidige Sozialhilfe (bijstandsuitkering) zal voor valide personen (Erwerbsfähige) na het Arbeitslosengeld I een Arbeitslosengeld II worden ingevoerd. Het Arbeitslosengeld II geldt voor onbepaalde tijd. Invaliden (Erwerbsunfähige) hebben recht op een Sozialgeld, dat qua hoogte zich aan de huidige Sozialhilfe zal oriënteren.

7) Beschäftigungsberatung
De Arbeitsämter moeten actief adviezen bij bedrijven uitbrengen hoe ontslagen kunnen worden vermeden.

8) Personal-Service-Agenturen (PSA)
Het Arbeitsamt moet o.a. de functie van een uitzendbureau voor werklozen verkrijgen om zodoende de wettelijke ontslagbescherming te neutraliseren. Werklozen ontvangen bij de PSA voor een half jaar een nettosalaris ter hoogte van de WW, daarna een eigen PSA tarief.

9) Ich-AG / Familien AG (AG is de afkorting voor Aktiengesellschaft = N.V.)
Met de b.g. AG´s moet zwartwerkers de weg in de legale zelfstandigheid worden gewezen. Over het jaarinkomen zal -beperkt voor een periode van 3 jaren- slechts 10% belasting worden geheven.

10) Mini-Jobs
De sociaalverzekeringsvrije grens zal verhoogd worden van 325 € naar 500 €, echter alleen voor werkzaamheden in particuliere huishoudens.

11) Neuorganisation der Bundesanstalt für Arbeit
Onder dit kopje wordt een resultaatgerichte nieuwe structuur van de Bundesanstalt gedefinieerd.

12) Kompetenz-Center
De Landesarbeitsämter worden aanspreekpartner voor grote bedrijven en moeten zorg dragen voor transparantie in het kader van scholingen.

13) Job-Floater
Neemt een MKB bedrijf een werkloze voor onbepaalde tijd in dienst, verkrijgt het bedrijf een recht op een financieringspakket in de vorm van een lening.

14) Profis der Nation
Onder deze titel worden alle ondernemers, managers, leraren, wetenschappers, verenigingen, kunstenaars, vakbondsfunktionarissen maar ook pastoors en dominees opgeroepen bij de verwezenlijking van de b.g. doelstellingen te helpen. (Amen)

Aanmerking:

Al met al een meesterwerk wat het creëren van nieuwe begrippen betreft. Voor de rest: symtoombestrijding. De werkelijke problemen liggen elders. Maar het gaat nog te goed met Duitsland, als dat men bereid zou zijn ingrijpende veranderingen te accepteren ( conclusie van Dr. Schramm, docent aan de KUN in het kader van zijn lezing, alles bestens in Deutschland bij de Nederlands-Duitse Businessclub Kleve, d.d. maandag 02-09-2002).