“Aangekondigde ziekte” geen reden voor ontslag op staande voet

“Aangekondigde ziekte” geen reden voor ontslag op staande voet

Casus: Een werknemer die binnen drie jaar meer dan 150 werkdagen ziek was, eiste van zijn werkgever een beëindigingovereenkomst plus een Abfindung. Voor het geval de werkgever hier niet mee akkoord zou gaan kondigde hij aan: “dann mache ich weiter Krank”.

De werkgever zag in de aankondiging een ‘dreiging’ en sprak ontslag op staande voet uit en subsidiair ontslag onder inachtneming van de opzegtermijn.

Oplossing: Gezien het ziekteverzuim uit het verleden, beschouwen de rechters de uitspraak dat de werknemer zou “Krank machen” niet als dreiging, maar als een algemeen verwijs naar de slechte gezondheid. Het ontslag op staande voet was daarmee van de baan. Echter, vanwege het grote aantal ziektedagen uit het verleden werd het reguliere ontslag voor rechtsgeldig verklaard. NB: Ziekte kan in Duitsland een reden voor ontslag zijn!!

Meer weten arbeidsrecht in Duitsland? Neemt u dan contact op met mevrouw G. Surmann of mevrouw A. Romijnders. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.