Het oprichten van een bedrijf in Duitsland

Het oprichten van een bedrijf in Duitsland

Regelmatig ontvangen wij de vraag hoe lang het duurt om in Duitsland een bedrijf op te richten. Het antwoord is zoals altijd niet gemakkelijk, zoals u aan het voorbeeld van een GmbH zult zien. Over het algemeen kan het oprichten van een GmbH binnen enkele weken zijn voltooid.

Nadat de oprichters het eens zijn geworden over de inhoud van de statuten, vindt ten overstaande van een notaris de oprichtingsvergadering plaats en worden de noodzakelijke besluiten genomen. Na afloop van de zitting is er sprake van een GmbH in Gruendung en kan men alvast zakendoen.

De statuten en alle formele stukken worden bij het Handelsregister ingediend en door de rechter beoordeeld (het Handelsregister wordt immers bij het kantongerecht gevoerd). De rechter toetst o.a. of het stamkapitaal is volgestort en gaat tot inschrijving over. Na inschrijving in het register verliest de GmbH zijn status van in Gruendung en verandert in een volledige Gesellschaft mit beschaenkter Haftung. Alle zakelijke transacties uit de oprichtingsfase vallen nu onder de beperkte aansprakelijkheid.

NB: In de praktijk zien wij vaak dat de oprichters het stamkapitaal niet onmiddellijk op een bankrekening van de GmbH storten. Zolang de volstorting niet bij de kantonrechter is aangetoond, gaat deze niet tot inschrijving over. Het ligt dus aan de oprichters hoe lang e.e.a. duurt.

Wordt vervolgd in de volgende Juridische Nieuwsbrief Duitsland.

Meer weten over het oprichten van een bedrijf in Duitsland? Neemt u dan contact op met de heer F. Heinzel. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.