Het registreren van een merk – deel III –

Het registreren van een merk – deel III –

Een merk is een teken dat geschikt is goederen of diensten van een onderneming van goederen of diensten van andere bedrijven te onderscheiden. Als kenmerk kunnen o.a. woorden, letters, getallen, afbeeldingen en andere middelen worden beschermd.

Heeft u een product of dienst met commerciële capaciteiten en wilt u op de Duitse markt (duurzaam) succesvol zijn, dan is het zaak uw merk te beschermen. Hoe gaat e.e.a. in z´n werk.

1.) Deutsches Patent- und Markenamt (DPMA)

Een teken kan o.a. door inschrijving in het merkenregister bij het DPMA bescherming als merk verkrijgen. Hiervoor moet een verzoekschrift bij het DPMA worden ingediend.

In het kader van de aanmeldingsprocedure kennen wij een drietal personages: de Anmelder, de Zustellungsbevollmaechtigter, de Vertreter.

  • Anmelder is degene die als eigenaar van het merk in het merkenregister dient te worden ingeschreven.
  • Zustellungsbevollmaechtigter is degene die gerechtigd is om correspondentie van het DPMA in ontvangst te nemen.
  • De Vertreter is een persoon die gemachtigd is voor de Anmelder de inschrijvingsprocedure bij het DPMA door te voeren. Buitenlandse bedrijven moeten een Duitse Rechts- of Patentanwalt inschakelen. Maken zij onder bepaalde omstandigheden gebruik van hun nationale raadsman (hetgeen binnen de EU kan) moet deze een Duitse Rechts- of Patentanwalt als Zustellungsbevollmaechtigter benoemen.

Wordt vervolgd in de volgende nieuwsbrief

Reeds nu meer weten over merken- en patentrecht? Neemt u dan contact op met de heer H. Klönne. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.