“Vlucht in de verjaring” niet meer mogelijk

“Vlucht in de verjaring” niet meer mogelijk

Als een forse (gevangenis)straf dreigt zoekt menigeen naar een uitweg. Het ligt voor de hand te vluchten naar een land waar de dader over goede (regerings)contacten beschikt of waar de instanties voor financiële tegemoetkomingen vatbaar zijn, waardoor een verzoek tot uitlevering jarenlang kan worden vertraagd. Tot nu toe liep tijdens de uitleveringsprocedure het verjaringstermijn gewoon door. Bij misdrijven waarvoor de wet een maximumstraf van

tien jaar kent, bedraagt de verjaringstermijn bijv. 10 jaar. Zo lang kan men een uitleveringsprocedure in bepaalde landen wel rekken, als men over de juiste middelen beschikt.

De Duitse wetgever heeft er nu een stokje voor gestoken. Zodra het verzoek tot uitlevering wordt ingediend stuit dit de verjaring. Het verjaringstermijn begint weer te lopen nadat de dader aan de Duitse instanties is overgedragen of het verzoek tot uitlevering is verworpen. Saillant detail: de regeling geldt ook voor procedures die op het moment van in het kracht treden van de wet aanhangig zijn.