‘Wc-slaap’ geen reden voor ontslag op staande voet

‘Wc-slaap’ geen reden voor ontslag op staande voet

Casus: Een medewerker is sinds 18 jaar in dienst van een bedrijf. Hij functioneert al die jaren naar tevredenheid van de werkgever. Tijdens een controlegang ontdekt de (tachtigjarige) directeur rond 13.45 uur dat een medewerker op de wc zit. Hij kijkt onder de afgesloten

wc-deur en constateert dat de medewerker zijn broek nog aan heeft. De directeur neemt onmiddellijk foto´s via de bovenkant van de gesloten wc-deur, slaat tegen de deur en sommeert de werknemer de wc te verlaten.

Vervolgens spreekt hij ontslag op staande voet, subsidiair ontslag met inachtneming van de reguliere ontslagtermijn uit met als reden het slapen tijdens werktijd.

De werknemer betwist dat hij heeft geslapen en voert aan dat hij in verband met maagklachten vijf minuten (soms met dichte ogen) op de wc heeft ‘gerust’.

Oplossing: De werkgever kon het bewijs dat de werknemer daadwerkelijk sliep niet leveren. Maar onafhankelijk van de vraag of de werknemer wel of niet heeft geslapen is een eenmalige misstap na 18 jaar geen toereikende reden voor ontslag in welke vorm dan ook.

Meer weten over arbeidsrecht in Duitsland? Neemt u dan contact op met mevrouw G. Surmann of mevrouw A. Romijnders. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.