Het registreren van een merk in Duitsland II

Het registreren van een merk in Duitsland II

Heeft u een product of dienst met commerciële capaciteiten en wilt u op de Duitse markt (duurzaam) succesvol zijn, dan is het zaak uw merk te beschermen. In deze aflevering over het Duitse merkenrecht zullen wij het hebben over de Anmelder:

De Anmelder kan een natuurlijk persoon, een juridisch persoon of een personenvennootschap met rechtspersoonlijkheid zijn.

Wordt een merk voor een firma aangemeld, dan moet de aanmelding geschieden t.n.v. de in het handelsregister ingeschreven ‘firmanaam’ en niet t.n.v. een niet ingeschreven handelsnaam. Bij een juridisch persoon moet de naam volgens de inschrijving in het register worden gebruikt.

Een merk kan ook t.b.v. meerdere personen worden geregistreerd. In dit geval zijn bij de aanmelding alle betrokken personen met naam en adres te benoemen.

Ook de Gesellschaft buergerlichen Rechts (GbR) kan als merkhouder worden geregistreerd. Voor de aanmelding moet minimaal een vertegenwoordigingsbevoegde Gesellschafter met naam en adres worden benoemd.

Zelfs een GmbH in oprichting (i.G.) kan reeds voor de registratie van een merk in aanmerking komen. Omdat de GmbH i.G. nog niet ingeschreven staat in het handelsregister moet in dit geval echter een afschrift van de statuten worden overhandigd.

Wordt vervolgd in de volgende nieuwsbrief.

Reeds nu meer weten over merken- en patentrecht? Neemt u dan contact op met de heer H. Klönne. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.