Contract voor handelsagenten

Contract voor handelsagenten

Het gebeurde vorige week weer eens. Een Nederlandse exporteur aan de telefoon die vraagt of wij niet een standaard agentuurovereenkomst hebben die wij ter beschikking willen stellen.

Het antwoord in dit soort gevallen is vrij simpel. Een agentuurovereenkomst is net zo standaard als het hele leven. Wat moet je allemaal regelen:

Met wie wordt de overeenkomst gesloten (een natuurlijk persoon of een GmbH), wat gebeurt er als de aandelen in de GmbH van uw agent worden overgedragen aan uw grootste concurrent, het gebied waarin de agent dient te werken, regelingen omtrent exclusiviteit, de (omvang van de vertegenwoordigde) collectie, de vergoeding als Bezirks– of Vermittlungsvertreter (let op het verschil kent geweldige financiële consequenties),  afspraken omtrent marktonderzoek, de manier van bestellen, de orderacceptatie, de omgang met disputen, targets en de gevolgen, de berekeningsgrondslag van de provisie, voorschotten op verwachte provisie, de manier van uitbetalen, reeds nu nadenken over de goodwillvergoeding en een eventueel concurrentiebeding (en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties) etc.

De vraag naar een standaardovereenkomst betekent, dat de exporteur over al deze vraagstukken nog geen seconde had nagedacht. Blijkbaar wilde hij gewoon zakendoen, omzet halen zonder zich erin te verdiepen wat het betekent met een handelsagent samen te werken.

Voor dit soort ‘ondernemers’ hebben wij altijd een tip paraat: Er is inderdaad een standaard agentuurovereenkomst in de markt. Die is opgesteld door het CDH, de belangenvereniging van de Duitse handelsagenten. Het contract leest gemakkelijk en er staan op het eerste gezicht geen nadelige dingen in. Uiteraard ontbreken alle regelingen die men ten faveure van de ondernemer zou moeten opnemen, maar ja…het CDH is een belangenvereniging voor Duitse handelsagenten en niet voor exporterende Nederlandse ondernemers.

Meer weten over agentuurrecht in Duitsland? Neemt u dan contact op met mevrouw G. Surmann. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.