Geen vergunning voor kunstproject in de Antarctica

Geen vergunning voor kunstproject in de Antarctica

Een kunstenaar begeeft zich vaak op glad ijs (en soms ook niet).

Wilt u een kunstwerk op Antarctica plaatsen, dan heeft u – zoals iedereen weet – op grond van het Antarctisch Milieuprotocol, een appendix van het Antarctica Verdrag, een vergunning nodig.

Dit geldt ook voor een Duitse kunstenaar die op de 74ste zuidelijke breedtegraad in de “Kottasbergen ” een bronzen figuur in de vorm van een spermium wilde plaatsen. Het holle kunstwerk met de titel “Der Spermatit ” is circa een ton zwaar en dient om bosjes haar van (momenteel) meerdere honderden mensen op te bergen, die hiervoor ieder dertig euro hebben betaald. Op deze manier wil de kunstenaar menselijk genetisch materiaal voor eeuwig bewaren.

Juridisch gezien is het een loodzware klus om tot een beschikking te komen. Het Verwaltungsgericht te Berlijn oordeelde als volgt: Het plaatsen van een vreemd voorwerp in het (beschermde) gebied van Antarctica is ofwel een expeditie, ofwel een andersoortige activiteit (zowel letterlijk, als figuurlijk) op Antarctica.

Hiervoor is een vergunning op basis van het Antarctica Verdrag nodig. Volgens het Gesetz zur Ausführung des Umweltschutzprotokolls vom 4. Oktober 1991 kunnen alle soorten vergunningen slechts tijdelijk worden verleend.

Het project van de kunstenaar is er echter naar eigen zeggen op gericht om menselijk genetisch materiaal voor “eeuwig” te bewaren en daarom wordt hiervoor geen vergunning verleend. Esthetische redenen hebben bij de overwegingen geen rol gespeeld.

De lering die uit dit vonnis kan worden getrokken is simpel: reeds bij het aanvragen van een vergunning moet men de wettelijke bepalingen kennen waarop men een beroep doet. Had de kunstenaar een vergunning voor een bepaalde periode aangevraagd, dan had men deze in elk geval niet met de bovenstaande argumentatie kunnen weigeren. In dat geval was het wellicht toch een kwestie van esthetiek geworden en over dat punt valt lang te twisten.

Meer weten over vergunningen in Duitsland? Neemt u dan contact op met de specialisten  van ons kantoor. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.