Registreren van een merk in Duitsland (deel IV)

Registreren van een merk in Duitsland (deel IV)

In de vorige edities van de Juridische Nieuwsbrief hebben wij het over de bij de aanmelding betrokken personen gehad. In deze editie komt de omschrijving van het merk aan bod

De aanmelding moet een weergave van het merk omvatten. Ontbreekt deze weergave, dan is de aanmelding niet rechtsgeldig en heeft deze geen uitwerking op de Zeitrang. Met elke aanmelding kan slechts één merk worden aangemeld. Het is in dit verband belangrijk om te weten dat een merk niet meer kan worden veranderd nadat de aanvraag bij het DPMA is ingediend.

In de aanvraag dient het merk waarvoor men bescherming wenst derhalve precies zo te worden weergegeven, zoals men het merk in de toekomst wenst te gebruiken. Bij alle merken, behalve woordmerken, moeten bij de aanvraag vier identieke grafische weergaven van het merk worden ingediend. Ook de grootte van het blad waarop het merk grafisch wordt weergegeven, is precies geregeld. Het blad mag niet langer zijn dan 29,7 cm en niet breder dan 21 cm, waarbij de plaats van het bedrukte oppervlak niet groter mag zijn dan 26,2 x 17 cm. Ook mag het blad slechts aan één kant worden bedrukt.

Wordt een driedimensionaal merk aangemeld, dan bestaat de mogelijkheid om maximaal zes verschillende aanzichten van het merk (telkens in viervoud) in te dienen. De aanzichten moeten het merk toereikend bestemmen en alle belangrijke kenmerken omvatten.

Als men een merk niet zwart-wit maar in kleur wil inschrijven, dan moeten de desbetreffende kleuren in woorden omschreven worden. Het noemen van RAL-,Pantone- of HKS-nummers is niet toereikend.

Voor het geval een klank dient te worden beschermd, moet naast een grafische weergave (via een notensysteem), ook een weergave van de klank op een cd worden bijgevoegd.

Wordt vervolgd in de volgende nieuwsbrief.

Reeds nu meer weten over merkenrecht in Duitsland? Neemt u dan contact op met de heer H. Kloenne. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.