Aansprakelijkheid van bestuurders, directeuren en commissarissen (aflevering II)

Aansprakelijkheid van bestuurders, directeuren en commissarissen (aflevering II)

De risicogebieden

Bestuurders van ondernemingen nemen dagelijks beslissingen met ten dele verregaande economische gevolgen. Op alle gebieden waar beslissingen moeten worden genomen, dreigen zij derhalve aansprakelijk te worden gesteld.

Aanschaf

 • De aankoop van een ongeschikte computerinstallatie maakt een dure verbetering achteraf noodzakelijk;
 • De meest gunstige leverancier wordt na het verstrekken van de opdracht illiquide. Bij een voorafgaande controle van de kredietwaardigheid had men dit kunnen vaststellen. Er ontstaan extra kosten door de inkoop van vervangende onderdelen en door het wegvallen van productie.

Productie

 • Als gevolg van ontoereikende marktonderzoeken wordt de productie van moeilijk afzetbare producten op gang gebracht;
 • De keuze van ongeschikte productieapparatuur leidt tot een buitensporig hoog uitschot resp. productieverlies;
 • Op grond van een foutieve inschatting van de toekomstige afzetmogelijkheden wordt een te hoge productiecapaciteit opgebouwd.

Afzet

 • Er worden exclusieve afspraken gemaakt met handelsagenten etc. zonder tussentijdse opzegmogelijkheid en zonder targets;
 • Goederen worden tegen krediet aan ondernemingen met onvoldoende kredietwaardigheid of zonder voldoende zekerheid verkocht;
 • Een foutieve calculatie van een aanbod leidt tot aanzienlijke verliezen;
 • Reeds geleverde producten moeten worden teruggenomen, daar zij niet meer voldoen aan de inmiddels geldende eisen. Bij een nauwkeurige analyse had men dit kunnen vaststellen en voorkomen;
 • Reclamemateriaal kan vanwege een overtreding van concurrentierechtelijke voorschriften niet worden gebruikt. Een voorafgaande meer diepgaande uiteenzetting met de geldende juridische situatie zou dit hebben kunnen voorkomen.

Financiën en bedrijfsadministratie

 • Financiering van het kapitaalvermogen die niet congruent is aan termijnen, leidt bij stijgende rente tot vermijdbare extra kosten;
 • Op grond van een niet nauwkeurige termijnbewaking komt het tot een verjaring van de vorderingen;
 • Bij gebrek aan gedetailleerde toetsing worden te hoge facturen betaald, resp. te lage bedragen ingehouden. Er ontstaan tekorten die gecompenseerd moeten worden.

Planning en organisatie

 • Ontbrekende bescherming van intellectueel eigendom;
 • Een overname van een bedrijf vindt vanwege onvoldoende toetsing plaats tegen een te hoge prijs;
 • Het uitbesteden van functies (outsourcing) leidt tot een fiscale meerbelasting;
 • Een foutieve, resp. onvoldoende planning bij de inzet van IT systemen veroorzaakt extra kosten of verliezen bij zakendoen via het internet.

Personeelszaken

 • Een ontslag dat vanwege een vormfout nietig is, of het verzuimen van een ontslagtermijn heeft aanvullende loon- of compensatiebetalingen tot gevolg;
 • Ontbrekende of onvoldoende controlesystemen maken een verduistering door medewerkers of door derden mogelijk;
 • Vanwege een foutieve doorvoering van loonafrekeningen zijn achteraf tijdrovende berekeningen en/of nabetalingen noodzakelijk.

Wordt vervolgd.