Het sluiten van overeenkomsten in Duitsland (Deel II)

Het sluiten van overeenkomsten in Duitsland (Deel II)

Zakendoen betekent – abstract gezien – het afsluiten en naleven van overeenkomsten. Reden genoeg om eens nader te bekijken hoe e.e.a. in Duitsland werkt.

Uitbreiding of wijziging van het aanbod 
Wanneer iemand op het aanbod van de ondernemer niet „ja ” zegt, maar „ja, maar…..” is de overeenkomst niet tot stand gekomen. Er is namelijk sprake van een nieuwe offerte om een overeenkomst met de gewijzigde inhoud af te sluiten. De ondernemer is vrij of hij op deze gewijzigde voorwaarden ingaat of niet. In zoverre is de aanvaarding van het (uitgebreide) aanbod dus nog noodzakelijk.

Aanvaardingstermijnen
Belangrijk zijn ook de zogenaamde aanvaardingstermijnen. Gewoonlijk geven ondernemers slechts aanbiedingen van tijdelijke aard af, d.w.z. in het aanbod wordt bepaald, dat de aanvaardingstermijn 30 dagen na ontvangst afloopt, wanneer het aanbod niet geaccepteerd wordt. Op deze wijze wordt de ontvanger van de offerte gedwongen, op korte termijn op het aanbod te reageren; ook geeft de bepaling van de aanvaardingstermijn de ondernemer de gelegenheid, eventuele prijsverhogingen opnieuw te kunnen calculeren.

Wordt vervolgd in de volgende Juridische Nieuwsbrief Duitsland.

Meer weten? Neem dan contact op met de heer U. Croonenbrock van ons kantoor. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.