Oude Unterlassungserklärungen nog steeds geldig

Oude Unterlassungserklärungen nog steeds geldig

Onder het oude Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb werd de overtreder (door brancheorganisaties, collega-bedrijven etc.) gesommeerd een verklaring af te leggen dat men in de toekomst niet meer in strijd met de wet bepaalde acties zou gaan voeren. Middels het ondertekenen van een dergelijk verklaring zou men een gerechtelijke procedure vermijden. Regelmatig waren deze Unterlassungserklärungen verbonden met de belofte, dat voor elk geval dat men in de toekomst nog eens eenzelfde actie zou voeren, een boete van duizenden euro´s betaald zou worden.

Ook al is het doorvoeren van acties nu onder de nieuwe wet wel geoorloofd, kan een bedrijf dat zich middels een Unterlassungserklärung heeft verplicht deze actie in de toekomst niet meer te voeren, nog steeds niet vrij handelen. Men heeft zich immers verplicht te Unterlassen.

Het is dus zaak de oude Unterlassungserklärungen ongedaan te maken, zodat u vrij op de Duitse markt kunt opereren.

Meer weten of dit onderwerp? Neemt u dan contact op met de heer H. Klönne van ons kantoor. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.