Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Het gevaar van een home office

Volgens een recente uitspraak van de hoogste Duitse arbeidsrechter (Bundesarbeitsgericht) hebben werknemers die geheel of gedeeltelijk van huis uit werken het recht om behalve het salaris ook nog een vergoeding voor het gebruik van de woning te eisen.

Casus: een buitendienstmedewerker werkt vanuit een home office (ca. 8 m²). De werkgever heeft hem de nodige communicatiemiddelen (laptop, telefax, kopieerapparaat en ISDN-aansluiting) kosteloos ter beschikking gesteld. Bovendien betaalt de werkgever vrijwillig een Aufwandsentschädigung ter hoogte van € 75,- per maand.

De buitendienstmedewerker verlangt echter ook een vergoeding voor huur plus nevenkosten. Het Bundesarbeitsgericht stelde hem – anders dan de eerdere instanties – te weten het Arbeitsgericht en het Landensarbeitsgericht, in het gelijk. Reden: de werknemer doet ten gunste van de werkgever afstand van het volledige gebruik van zijn woning. Deze dient hiervoor een vergoeding ter hoogte van de ter plaatse gebruikelijke huur te betalen.

Oplossing: de rechter staaft zijn beslissing op § 670 van het Duitse Burgerlijk Wetboek. Het is erkend dat contractpartijen de mogelijkheid hebben de werking van deze bepaling af te dingen. Dit moet echter – om bewijsredenen – schriftelijk geschieden. Heeft u Duitse buitendienstmedewerkers met een home office, dan is het zaak omtrent de ‘huur’ het e.e.a. te regelen.

Meer weten? Neemt u dan contact op met de mevrouw G. Surmann van ons kantoor. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.