Handelsagenten/Incasso: geen recht op provisie als afnemer niet betaalt?

Handelsagenten/Incasso: geen recht op provisie als afnemer niet betaalt?

Voor veel principalen is het vanzelfsprekend: de afnemer betaalt de rekening niet, dus de agent ontvangt ook geen provisie.

Dit is echter een beetje kort door de bocht gedacht, want de agent heeft er recht op dat de principaal alle maatregelen neemt, om de vordering op de afnemer te innen. Het is niet voldoende om een incassobureau in de arm te nemen, dat na het schrijven van twee brieven en een paar telefoontjes een advies tot uitboeking geeft.

Veelmeer is de principaal verplicht de vordering gerechtelijk geldend te maken en ook tot executie van het vonnis over te gaan. Pas als via de deurwaarder wordt bevestigd dat alle executiepogingen zonder succes zijn gebleven, vervalt het recht op provisie voor de agent.

Iets anders geldt uiteraard als de debiteur officieel failliet is verklaard. Loopt de faillissementsprocedure nog, dan moet de principaal zijn vorderingen aanmelden en (in voorkomende gevallen) als hij enige betaling van de curator ontvangt, de provisie pro rato uitkeren.

Meer weten over het recht van handelsagenten in Duitsland? Neemt u dan contact op met mevrouw G. Surmann. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.

Meer weten over incasso in Duitsland? Neemt u dan contact op met de heer P. Liewes. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.