Het sluiten van overeenkomsten in Duitsland (Deel VII)

Het sluiten van overeenkomsten in Duitsland (Deel VII)

Zakendoen betekent – abstract gezien – het afsluiten en naleven van overeenkomsten. Reden genoeg om eens nader te bekijken hoe e.e.a. in Duitsland werkt.

Indien mogelijk dient alles schriftelijk geformuleerd te worden! Niet alleen bij het afsluiten van de overeenkomst, maar bij afwikkeling van de overeenkomst ter voorkoming van mogelijke uiteenzettingen, want er blijken reeds na korte tijd, juist bij langere contractlooptijden, hiaten in het geheugen over de vraag wie de betrokken personen waren, hiaten betreffende de stand van zaken, data en volgorde. Deze gegevens dient men derhalve in verslagen en bevestigingsschrijven vast te leggen.

Een complete documentatie helpt bij de effectieve afhandeling van het mandaat. Houdt u er ook rekening mee, dat een gerechtelijke vervolging niet met geringe kosten gepaard gaat. Een goede contractuele regeling en zorgvuldige schriftelijke verwerking heeft tot resultaat, dat een eventuele eis succesvol kan worden doorgezet.

Meer weten? Neemt u dan contact op met de heer Croonenbrock van ons kantoor. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.